Sản phẩm Tranh Bác hồ ngồi ghế mây – TDQCD01

B  c h    ng   i 4bc7d01987a21 Sản phẩm Tranh Bác hồ ngồi ghế mây   TDQCD01

Kích thước tiêu chuẩn: 60 x 90 cm (Chỉ tính khổ tranh, không tính khung)
Phù hợp: Mọi đối tượng
Khuyến mại : Ko
Dịch vụ đi kèm: Vận chuyển, lắp đặt miễn phí trong nội thành Hà Nội và TP.HCM
Tiện ích: Ngoài kích thước tiêu chuẩn có sẵn, chúng tôi nhận chế tác theo bất kỳ yêu cầu của khách hàng.

Bức tranh Bác hồ ngồi ghế mây là một trong số những bức tranh rất nổi tiếng về Bác Hồ vị cha già của dân tộc Việt Nam.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>